ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกร นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี ไฟล์แนบ(Attachments) CCF01102562 (3 MB) count: (179)

Read More

หลักสูตรอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี – กลุ่มแพทย์ วันที่ 25 – 27 พ.ย. 2562 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท – กลุ่มเทคนิคการแพทย์ วันที่ 25 – 27 พ.ย. 2562 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท – กลุ่มพยาบาล วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562 ค่าลงะเบียน 7,000 บาท มีหน่วยคะแนนจาก สภาการพยาบาล และสภาเทคนิคการแพทย์ ไฟล์แนบ(Attachments) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านกัญชา (240 kB) count: (1) อบรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล Read More

Read More

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่2

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่2 ตามวัน และเวลา ที่กำหนด ไฟล์แนบ(Attachments) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (3 MB) count: (576)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ ไฟล์แนบ(Attachments) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (3 MB) count: (166)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ไฟล์แนบ(Attachments) แผนที่สนามสอบ. (165 kB) count: (292) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพรก. (8 MB) count: (809)

Read More