ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 6 รายการ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) ประกาศยกเลิก ยาร่วมเขต 3 (92 kB) count: (5)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (251 kB) count: (13)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ให้กับโรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (83 kB) count: (8)

Read More

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ของโรงพยาบาลตาคลี

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ของโรงพยาบาลตาคลี รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (64 kB) count: (9)

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ของโรงพยาบาลลาดยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (73 kB) count: (14)

Read More