งานบันทึกข้อมูลสา’สุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานสาธารณสุขกับการบันทึกข้อมูลสุขภาพ เดือนพฤษภาคม กรุณาปรับปรุงตามความเหมาะสม เครดิต:- อัญชิษฐฐา ศิริคำเพ็ง

Read More

รณรงค์การตรวจพัฒนาการเด็ก พร้อมกันทั่วไทย 17-21 กรกฎาคม 2560

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนำบุตรหลาน มารับการตรวจพัฒนาการเด็ก พร้อมกันทั่วไทย 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข -การบันทึกข้อมูลความเสี่ยง(Social Risk) พัฒนาการเด็ก ในระบบ HDC (Health Data Center) เข้าที่เมนู -ระบบบันทึกข้อมูลนอกเหนือจาก 43 แฟ้ม >> บันทึกข้อมูลประเภทความเสี่ยงของเด็กที่คัดกรองพัฒนาการระหว่างวันที่ 17-21 กค.60 (ต้อง Login ก่อนบันทึกตามหน่วยบริการที่ท่านปฏิบัติงานเท่านั้นนะครับ) คำแนะนำเพิ่มเติมกรณีที่ข้อมูล Type Area ไม่ถูกต้อง ไม่ควรลบข้อมูล เพราะเป็นข้อมูลจากการประมวลผลประจำวันแล้วมาใส่ใน Exchange ข้อมูลเดิมไม่ได้เปลี่ยนก็จะกลับมาอีก ให้ทำการแก้ไขที่ต้นทางเปลี่ยน Type ให้ถูกต้องก่อน แล้วนำส่ง hdc ซึ่งจะเห็นผลในวันรุ่งขึ้น*** ข้อมูลดังกล่าวต้องทำและคีย์ข้อมูยในช่วงรณรงค์ 17-21 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น *** -เอกสารประกอบ  1.คู่มือ สรุปแนวทางเพิ่มเติม เด็กเสี่ยง   ขนาด Read More

Read More

ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลฤดูกาลสาธารณสุข ประจำปี 2017

การแข่งขันฟุตบอลฤดูกาลของสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดนครสวรรค์ที่จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีโดยมีทีมแข่งขันจากหน่วยงานในสังกัดจากทางอำเภอต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาหรือเรียกว่า กวป.คัพ สำหรับในปีนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ สนามมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เวลา 17.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันได้ฟรี

Read More

ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ร่าง กำหนดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการ และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กันยายน 2559  ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (ห้องวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4) รายละเอียดตาม Link

Read More
Page 1 of 212