วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน ความหมาย คำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา ย่อมาจาก ” วิสา – ขบุรณมีบูชา ” แปลว่า ” การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน 7 ความสำคัญของวันวิสาขบูชา วัน วิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน Read More

Read More

16 มกราคม คือ “วันครู”

ถึงจะสูงเทียมฟ้าอย่าดูถูกครเคยปลูกวิชามาแต่หลังศิษย์ไร้ครูอยู่ไม่ได้ไม่จีรังอย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์ ขอนอบน้อมแด่บูชาครูบา-อาจารย์ทุกแขนงวิชาตลอดแม้บิดรมารดาซึ่งเป็นครูคนแรก และพระภิกษุสงฆ์จนถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูอันสูงสุด ด้วยสำนึกในพระคุณ อันหาประมาณมิได้…

Read More

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา. เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป.  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต คำขวัญวันเด็ก 2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ “ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี “

Read More

ส.ค.ส. 2561 โดย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ความว่า สติมโต สทา ภทฺทํ. คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อ เทอญ ขออำนวยพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Read More

ส.ค.ส. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ แก่ชาวไทย

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 และพระราชทานพรปีใหม่แก่ชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

Read More
Page 1 of 41234