ประกาศการสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ประกาศรับสมัครหรือรับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน รายละเอียดและกำหนดการตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (6 MB) count: (4)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯตำแหน่งนักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพิ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ไฟล์แนบ(Attachments) ผู้ผ่านการเลือกสรร (80 kB) count: (63)

Read More

เอกสารประกอบและหลักฐานประกอบการรายงานตัวผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2561

หลักฐานประกอบการรายงานตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) หลักฐานประกอบการรายงานตัวผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (731 kB) count: (18)

Read More

ประกาศแจ้งหลักฐานประกอบการรายงานตัว

หลักฐานประกอบการรายงานตัวของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ไฟล์แนบ(Attachments) หลักฐานประกอบการรายงานตัว (731 kB) count: (6)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี ไฟล์แนบ(Attachments) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ (2 MB) count: (8)

Read More
Page 1 of 1112345...10...Last »