HDC Page

Health Data Center

ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ

-^-

วิธีการสมัครใช้งานระบบ HDC ของ สสจ.นครสวรรค์
***เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้สมัคร (โปรดทำตามขึ้นตอน ตามลำดับ)
สมัครคลิกที่นี่
ระบบ HDC v4.0 (on Cloud) นครสวรรค์

**แบบฟอร์มสมัครผู้ใช้ระดับ pm

คลิกที่นี่

โปรแกรม OP43Analysis ตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้า HDC คลิกที่นี่
ระบบตรวจสอบข้อมูล เอ๊ะ
#เตือนหน่วยบริการภายในจังหวัดเรื่องกลุ่มเป้าหมาย และ อายุที่ปรากฎ ณ วันบริการประเมินพัฒนาการ DSPM(เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ) กับ การความแม่นยำในการบันทึกวันเกิดในแฟ้มPERSON เด็กไทย(CID หลักแรกควรเริ่มต้นด้วย…/… และประมวลผลพบว่า คำนวณอายุแล้ว ได้อายุยังไม่แตะเกณฑ์อายุเป้าหมาย( เช่น Interval Dayคำนวณได้ 8/17/29/41 เดือน เป็นต้น) ทำให้ผลงานพัฒนาการเด็กในรับผิดชอบ ไม่ถูกนับเชิง coverage ตามที่ควรจะเป็นhdc data 06-02-2561 ปัจจุบันเอ๊ะยังไม่ update ตาม hdc

คลิกที่นี่

ระบบรวมข้อมูลทุกจังหวัด (HDC กลาง)ที่กระทรวงฯ
(สำหรับผู้บริหาร Monitor จังหวัดและเขต)
HDC Service
(กลาง)

ขั้นตอนการใช้ Smart Card (version2)  กับระบบ HDC

วิธีการใช้ Smart Card สำหรับเข้าใช้งานระบบ HDC

ผมได้ทดสอบกับวินโดส์ XP ปรากฎว่า ไม่สามารถใช้การได้
จากนั้นทดสอบกับ windows7 สามารถใช้การได้ แต่ไม่ราบลื่นช่วงการใช้บัตรเพราะบางคร้งเครื่องไม่อ่าน(ไม plug & play เท่าที่ควรจะเป็น)

***โปรแกรมอ่าน Smart Card ของเดิม จะไม่สามารถใช้งานกับ HDC รุ่นล่าสุดได้ ท่านจำเป็นต้องลงไดรเวอร์(Smart Card Agent )ใหม่เป็น v2

ข้อกำหนดก่อนใช้งานระบบนี้
1)ท่านจะต้องเคยสมัครเป็นผู้ใช้งานของระบบ HDC และใช้งานได้ตามปกติ
2)ท่านจะต้องมีเลขบัตรประชาชนที่สมัครไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ตรงกับบัตรประชาชนที่ท่านจะใช้
3)เมื่อท่านลงไดรเวอร์(Smart Card Agent)อย่างสมบูรณ์แล้ว
-ติดตั้ง โปรแกรมอ่าน Smart Card Agent ตาม link https://hdcservice.moph.go.th/hdc2_download/smartcard/setup.exe
-ทดสอบว่า ระบบสมบูรณ์โดยเปิด Browser เช่น Chrome ,Firefox … แล้วเรียก https://localhost:8443/smartcard/data/
ถ้าทำงานปกติหน้าจอจะขึ้นดังนี้ {}

4) ท่านจะต้องผ่านการทดสอบครั้งแรก(ทำเพียงคร้งเดียว)ที่หน้าเว็บ HDC คือ
4.1 ให้ Login ด้วย username และ password เดิมตามปกติ
4.2 จากนั้นคลิกตรงชื่อของเราตรงเมนูด้มนบนขวา สมัครใช้งาน SmartCard
– กรณีท่านกรอกเลขบัตรประชุาชนตอนสมัครไม่ถูกต้องระบบจะเตือนว่า เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขโดยติดต่อผู้ดูแลระบบ
4.3 ให้คลิกช่องสี่เหลี่ยมยอมรับเงื่อไข(ข้อกำหนดการใช้งาน) แล้วเสียบบัตรประชาชนเข้าใน SmartCard แล้วคลิกตกลง
– ถ้าคลิกตกลงก่อน ระบบจะเตือนว่า ไม่พบบัตร
– ถ้าทำงานไม่ผิดพลาด ระบบจะแจ้งเตือนว่า ระบบพร้อมใช้งานให้ถอดบัตรออกจากเครื่อง แล้ว Log out ออกจากระบบ
4.4 ลองทดสอบเข้าระบบ hdc โดยคลิกเข้าระบบ โดยเรายังไม่ต้องเสียบบัตรประชาชนในเครื่องอ่านบัตร
เมื่อขึ้นหน้าต่างให้ Login ให้เสียบ Smart Card ลงในเครื่องอ่านบัตร จากนั้นคลิกตรงปุ่ม SmartCar

Link Java 64Bits https://hdcservice.moph.go.th/hdc2_download/smartcard/setup.exe หากท่านใช้วินโดส์ 32bit ให้ทำการ
download Java 32Bits มาแทน
คู่มือ https://hdcservice.moph.go.th/hdc2_download/manual_smartcard.pdf

**ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บ hdc หัวข้อ What NEW! หรือ คลิกที่นี้

เตรียมข้อมูลเริ่มต้น(กันยายน 2560)

#ถามกันเข้ามาตลอดช่วงนี้ (กันยายน-ตุลาคม 2560)

#ขึ้นปีงบประมาณ 2561 แล้วทำไม HDC ยังไม่เปลี่ยน ?
***ตอบ*** ระบบจะเปลี่ยนให้แบบ Automatic ในวันที่ 16/11/2560 ทั่วประเทศ
#ส่งผลงานเข้าไปแล้ว ระบบยังขึ้นสถานะว่ายังไม่ได้ส่ง
***ตอบ*** ผลงานที่ส่งถ้าเป็นรอบเดือน ตุลาคม เป็นต้นมา ระบบจะนำเข้าให้ แต่ยังไม่ประมวลผลแสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2561 เท่านั้น
#ส่งผลงานรายวันของหน่วยบริการแล้ว ข้อมูลรายวันทำไมไม่มีแสดงผล
*** ตอบ *** ข้อมูลรายวันก็เช่นเดียวกันกับ ผลงานในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ที่ยังไม่แสดงผล
#จำเป็นต้องลบข้อมูลแฟ้มสะสมใน HDC ทั้งหมดให้เป็น 0 (ศูนย์) แล้วรอรับใหม่หรือไม่
*** ตอบ *** ไม่จำเป็น เพราะปัญหาที่ตามมา เรื่องข้อมูล ที่ Exchange ข้ามหน่วยงาน หรือกรณี Update ก่อน หลัง อาจกระทบกับเป้าหมายและผลงานในปีปัจจุบันได้
#แฟ้ม Data Correct ของระบบ HDC ใช้ได้หรือยัง
*** ตอบ *** ระบบ HDC รองรับการนำเข้าแฟ้ม Data Correct แล้ว แต่เงื่อนไขของแฟ้มที่ HIS แต่ละค่ายส่งออกมา อาจไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด หรือยังไม่สมบูรณ์ 100% หรืออาจเกิดจากมาตรฐาน ที่ประกาศไปยังไม่ชัดเจน…
#ทำไมส่งข้อมูล Data Correct เข้า HDC แล้วข้อมูลหายหมด
*** ตอบ *** ข้อควรระวัง เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว ใน HDC หลายจังหวัด ตั้งใจจะลบเฉพาะที่ผิด แต่ไปลบออกทั้งหมดของแฟ้มนั้นๆ กรุณาทดสอบตั้ว Data Correct ก่อนดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล
#แล้ว HDC จะขึ้นปีงบประมาณ 2561 วันที่เท่าไหร่ จังหวัดจะต้องทำเองหรือไม่
*** ตอบ *** วันที่ 16 พ.ย.2560 นี้ครับ ทั้งนี้เพื่อรอการประมวลผลงาน ของรอบปีงบประมาณ 2560 ทั้งประเทศอีกครั้ง กรณีบางหน่วยงานยังไม่ได้ส่ง หรือยังไม่สมบูรณ์
#ไม่เข้าใจว่าทำไมแก้ไข Data Correct แล้ว ข้อมูลยัง Error อยู่ ทั้งที่หน่วยบริการลบไปหมดแล้ว
*** ตอบ *** ศึกษาโครงสร้างและแนวทางการใช้แฟ้ม Data Correct ให้เข้าใจรายละเอียด ก่อนลงมือทำ การลบหรือแก้ไขข้อมูลในระบบ HIS แล้ว บางครั้งไม่ได้ส่งออกมาหรือส่งไม่ครบ ตามเงื่อนไข
#ข้อมูลแฟ้มสะสม 12 แฟ้ม ส่งเข้าระบบ HDC ได้เลยหรือต้องรอ Admin จังหวัดเคลียฐานก่อน
*** ตอบ*** สามารถส่งได้เลย ถ้าพร้อม หลักสำคัญคือการเคลียปัญหาหลักๆ ในปีที่ผ่านมา เช่น
1.แฟ้ม Person ที่เลขประจำตัวประชาชนผิดหลัก MOD11 หรือ เป็นเลข Gen หรือ
2.คนที่เผลอย้าย TyperArea จาก 1,3 ไปเป็น 4 จะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดี แต่ยังมีบ้าน HOME หรือ ADDRESS อยู่ในจังหวัด คือ ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็น TypeArea 1,3 ที่ไหนเลย หรือ
3.ปัญหาแฟ้ม CHRONIC ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเอาข้อมูลวินิฉัยที่ถูกต้อง จากแฟ้ม diagnosis_opd หรือdiagnosis_ipd มาขึ้นทะเบียน (ทั้งนี้ไม่รวมรายที่วินิจฉัยผิดพลาด)
4.คนที่มีชื่อในแฟ้ม DEATH แต่แฟ้ม PERSON ยังถูกบันทึกว่า DIDCHARGE=9 คือไม่จำหน่าย (ช่วยทำให้ตายสนิทในแฟ้ม PERSON หรือบัญชี 1
5.คนที่มีชื่อในแฟ้ม DEATH แต่แฟ้ม CHRONIC ยังระบุว่า
ยังรักษาอยู่ (พวกนี้ให้ระวัง สตง.ตรวจสอบ)เป็นต้น
#ถ้าหน่วยบริการยังส่งผลงาน รอบเดือน กันยายน 2560 ไม่ครบ หรือรอ Update หลังจากที่ระบบเปลี่ยนเป็นปี งบประมาณ 2561 ข้อมูลยังนำเข้าและประมวลผลให้หรือไม่
*** ตอบ *** ข้อมูลนำเข้าให้ตามปกติ แต่จะไม่ไปประมวลผลงานปี งบประมาณ 2560 ให้แล้ว (ต้องสั่ง Manual) เอง

กองทุนที่มีผลกับข้อมูลหน่วยบริการ

ไฟล์แนบ(Attachments)