Print Friendly, PDF & Email

Health Data Center

ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ

-^-

#ถามกันเข้ามาตลอดช่วงนี้ (กันยายน-ตุลาคม 2560)

#ขึ้นปีงบประมาณ 2561 แล้วทำไม HDC ยังไม่เปลี่ยน ?
***ตอบ*** ระบบจะเปลี่ยนให้แบบ Automatic ในวันที่ 16/11/2560 ทั่วประเทศ
#ส่งผลงานเข้าไปแล้ว ระบบยังขึ้นสถานะว่ายังไม่ได้ส่ง
***ตอบ*** ผลงานที่ส่งถ้าเป็นรอบเดือน ตุลาคม เป็นต้นมา ระบบจะนำเข้าให้ แต่ยังไม่ประมวลผลแสดงรายงาน ปีงบประมาณ 2561 เท่านั้น
#ส่งผลงานรายวันของหน่วยบริการแล้ว ข้อมูลรายวันทำไมไม่มีแสดงผล
*** ตอบ *** ข้อมูลรายวันก็เช่นเดียวกันกับ ผลงานในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ที่ยังไม่แสดงผล
#จำเป็นต้องลบข้อมูลแฟ้มสะสมใน HDC ทั้งหมดให้เป็น 0 (ศูนย์) แล้วรอรับใหม่หรือไม่
*** ตอบ *** ไม่จำเป็น เพราะปัญหาที่ตามมา เรื่องข้อมูล ที่ Exchange ข้ามหน่วยงาน หรือกรณี Update ก่อน หลัง อาจกระทบกับเป้าหมายและผลงานในปีปัจจุบันได้
#แฟ้ม Data Correct ของระบบ HDC ใช้ได้หรือยัง
*** ตอบ *** ระบบ HDC รองรับการนำเข้าแฟ้ม Data Correct แล้ว แต่เงื่อนไขของแฟ้มที่ HIS แต่ละค่ายส่งออกมา อาจไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด หรือยังไม่สมบูรณ์ 100% หรืออาจเกิดจากมาตรฐาน ที่ประกาศไปยังไม่ชัดเจน…
#ทำไมส่งข้อมูล Data Correct เข้า HDC แล้วข้อมูลหายหมด
*** ตอบ *** ข้อควรระวัง เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว ใน HDC หลายจังหวัด ตั้งใจจะลบเฉพาะที่ผิด แต่ไปลบออกทั้งหมดของแฟ้มนั้นๆ กรุณาทดสอบตั้ว Data Correct ก่อนดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล
#แล้ว HDC จะขึ้นปีงบประมาณ 2561 วันที่เท่าไหร่ จังหวัดจะต้องทำเองหรือไม่
*** ตอบ *** วันที่ 16 พ.ย.2560 นี้ครับ ทั้งนี้เพื่อรอการประมวลผลงาน ของรอบปีงบประมาณ 2560 ทั้งประเทศอีกครั้ง กรณีบางหน่วยงานยังไม่ได้ส่ง หรือยังไม่สมบูรณ์
#ไม่เข้าใจว่าทำไมแก้ไข Data Correct แล้ว ข้อมูลยัง Error อยู่ ทั้งที่หน่วยบริการลบไปหมดแล้ว
*** ตอบ *** ศึกษาโครงสร้างและแนวทางการใช้แฟ้ม Data Correct ให้เข้าใจรายละเอียด ก่อนลงมือทำ การลบหรือแก้ไขข้อมูลในระบบ HIS แล้ว บางครั้งไม่ได้ส่งออกมาหรือส่งไม่ครบ ตามเงื่อนไข
#ข้อมูลแฟ้มสะสม 12 แฟ้ม ส่งเข้าระบบ HDC ได้เลยหรือต้องรอ Admin จังหวัดเคลียฐานก่อน
*** ตอบ*** สามารถส่งได้เลย ถ้าพร้อม หลักสำคัญคือการเคลียปัญหาหลักๆ ในปีที่ผ่านมา เช่น
1.แฟ้ม Person ที่เลขประจำตัวประชาชนผิดหลัก MOD11 หรือ เป็นเลข Gen หรือ
2.คนที่เผลอย้าย TyperArea จาก 1,3 ไปเป็น 4 จะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดี แต่ยังมีบ้าน HOME หรือ ADDRESS อยู่ในจังหวัด คือ ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็น TypeArea 1,3 ที่ไหนเลย หรือ
3.ปัญหาแฟ้ม CHRONIC ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเอาข้อมูลวินิฉัยที่ถูกต้อง จากแฟ้ม diagnosis_opd หรือdiagnosis_ipd มาขึ้นทะเบียน (ทั้งนี้ไม่รวมรายที่วินิจฉัยผิดพลาด)
4.คนที่มีชื่อในแฟ้ม DEATH แต่แฟ้ม PERSON ยังถูกบันทึกว่า DIDCHARGE=9 คือไม่จำหน่าย (ช่วยทำให้ตายสนิทในแฟ้ม PERSON หรือบัญชี 1
5.คนที่มีชื่อในแฟ้ม DEATH แต่แฟ้ม CHRONIC ยังระบุว่า
ยังรักษาอยู่ (พวกนี้ให้ระวัง สตง.ตรวจสอบ)เป็นต้น
#ถ้าหน่วยบริการยังส่งผลงาน รอบเดือน กันยายน 2560 ไม่ครบ หรือรอ Update หลังจากที่ระบบเปลี่ยนเป็นปี งบประมาณ 2561 ข้อมูลยังนำเข้าและประมวลผลให้หรือไม่
*** ตอบ *** ข้อมูลนำเข้าให้ตามปกติ แต่จะไม่ไปประมวลผลงานปี งบประมาณ 2560 ให้แล้ว (ต้องสั่ง Manual) เอง
 

การสมัครใช้งานระบบ HDC ของ สสจ.นครสวรรค์
***เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้สมัคร (โปรดทำตามขึ้นตอน ตามลำดับ)

คลิกที่นี่
ระบบ HDC v4.0 (on Cloud) คลิกที่นี่
ระบบรวมข้อมูล HDC ของทุกจังหวัดที่กระทรวงฯ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการใช้ Smart Card v2 [version เดิมจะใช้ไม่ได้ต้องใช้รุ่นใหม่เท่านั้น] กับระบบ HDC
– ติดตั้ง โปรแกรมอ่าน Smart Card Agent ตาม link https://hdcservice.moph.go.th/hdc2_download/smartcard/setup.exe นี้พร้อม reboot เครื่อง
– ต่อเครื่องอ่าน Smart Card ไว้กับคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดครื่องเสมอ
สำหรับการใช้ Smart Card https ครั้งแรก
– เปิด Browser เช่น Chrome ,Firefox … แล้วเรียก https://localhost:8443/smartcard/data/
– ทำตามขั้นตอนในรูปภาพนี้สำหรับ Chrome และ firefox
หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนปกติของการใช้ Smart card ใน HDC ก่อนหน้านี้ได้เลย
แก้ปัญหาการเสียบบัตรใน Version 1 ได้แล้ว

Link Java 64Bits https://hdcservice.moph.go.th/hdc2_download/smartcard/setup.exe
คู่มือ https://hdcservice.moph.go.th/hdc2_download/manual_smartcard.pdf