ประกาศการสรรหากรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ประกาศรับสมัครหรือรับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน รายละเอียดและกำหนดการตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (6 MB) count: (4)

Read More

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ให้กับโรงพยาบาลชุมตาบง

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลชุมตาบง ตามรายละเอียดที่แนบ เอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (258 kB) count: (3)

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้กับโรงพยาบาลชุมตาบง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้กับโรงพยาบาลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 1. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแบบแผ่รังสี จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาด 700 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ เอกสารแนบ ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (273 kB) count: (3)

Read More

สรุปบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

สรุปบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 ไฟล์แนบ(Attachments) เอกสารแนบ (51 kB) count: (2)

Read More

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ ที่ โรงพยาบาลไพศาลี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เรื่อง จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก (หลังที่ 1) และอาคารผู้ป่วยในชาย ที่ โรงพยาบาลไพศาลี ประกาศ ณ วับที่ 3 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ไฟล์แนบ(Attachments) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ ที่ โรงพยาบาลไพศาลี (442 kB) count: (11)

Read More
Page 1 of 2712345...1020...Last »