หลักสูตรอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์

ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี

– กลุ่มแพทย์ วันที่ 25 – 27 พ.ย. 2562 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

– กลุ่มเทคนิคการแพทย์ วันที่ 25 – 27 พ.ย. 2562 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

– กลุ่มพยาบาล วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562 ค่าลงะเบียน 7,000 บาท

มีหน่วยคะแนนจาก สภาการพยาบาล และสภาเทคนิคการแพทย์

Print Friendly, PDF & Email

Related posts