Print Friendly, PDF & Email

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารประกาศ

ไฟล์แนบ(Attachments)