ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา รายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ