Home

แนวทางบันทึกข้อมูลสา’สุข กันยายน 2561

การบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2561 มีอะไรบ้าง ที่ต้องดำเนินการการะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 43 แฟ้มและเตรียมพร้อมสำหรับปี 2562 ไปดูกัน...

ระบบบริการออนไลน์

รายการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
เว็บเมล์ สสจ.
เว็บเมล์ สสจ.
MIS สสจ.นครสวรรค์
MIS สสจ.นครสวรรค์

การขออนุญาติสถานบริการใหม่
hdc สสจ.นครสวรรค์
hdc สสจ.นครสวรรค์
ระบบงานสารบรณณ
งานสารบรณณ
Data Center Information
สารสนเทศ DCI
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

ระบบ RDU
ระบบ RDU
โปรแกรม Chronic
โปรแกรม Chronic
Medical Supplies
Medical Supplies
ข่าวสารโพสล่าสุด

รายการล่าสุดแยกตามงาน/กลุ่มงาน